תקנון - טיולים ואתגרים

כללי

 1. זכויות יוצרים: כל המידע והתוכן המופיעים באתר, לרבות טקסט, תמונות, סרטונים ותוכנות, הם בבעלות המלאה והבלעדית של "טיולים ואתגרים",
 2. כולל זכויות היוצרים וזכויות הפצה. זכויות אלו גורסות לטובת "טיולים ואתגרים" גם לנוגע לעיצוב האתר ולצורת ההצגה של התוכן בו.
 3. שימוש אישי: השימוש בתכנים המופיעים באתר מותר למטרות אישיות בלבד. אסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להדפיס כל תוכן מהאתר ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מטעם
 4. "טיולים ואתגרים".
 5. סימנים מסחריים: כל הסימנים המסחריים שמוצגים באתר הם בבעלות "טיולים ואתגרים" או של האחראים עליהם
 6. . אסור להשתמש בסימנים המסחריים הללו ללא הסכמה מראש ובכתב מהבעלים.
 7. שימוש באתר ובתוכניו: השימוש בשירותים ובתכנים באתר מתבצע "כפי שהם", ואין "טיולים ואתגרים" מספקים אחריות לגבי התאמתם לצרכים מסוימים, תגובתם
 8. , או פונקציונליותם. השימוש באתר ובתכניו מתבצע על אחריותך בלבד.
 9. הגבלת אחריות: "טיולים ואתגרים" אינם נושאים באחריות לתוכן המתפרסם באתר, לרבות לגבי דיוקו, מהימנותו, או כל השפעה שייתכן
בגישה ושימוש באתר טיולים ואתגרים, אתה מסכים לתנאים ולהגבלות הבאים:
בעלות על תוכן: כל התכנים באתר, לרבות טקסט, תמונות, סרטונים ותוכנות, הם רכושם של טיולים ואתגרים. זכויות אלו כוללות זכויות יוצרים וזכויות הפצה. גם עיצוב והצגת התכנים באתר שייכים לטיולים ואתגרים.
שימוש אישי: התוכן באתר הינו לשימוש אישי בלבד. אין להעתיק, לשכפל, להדפיס, להפיץ או לפרסם כל תוכן מהאתר ללא קבלת הסכמה מראש
ובכתב מ"טיולים ואתגרים".
סימני מסחר: הסימנים המסחריים המוצגים באתר הינם בבעלות Trips and Challenges  טיולם ואתגרים  או בעליהם בהתאמה.
אינך רשאי להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא קבלת הסכמת הבעלים בכתב.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים גם לנשים.

בתקנון זה:

"תוכן/ תכנים" מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, אור קולי או כל שילוב שלהם, ובכלל זה תמונה, צילום, איור, תרשים, שרטוט, ציור, סרטון, קובץ קולי או מוזיקלי, תוכנה, יישום, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות וכן כל תו, סמל, סימן או צלמית ((icon, וכיוצ"ב תכנים המועברים או העומדים לרשות גולשים באתר.

שימוש באתר וזכויותיו:

שימוש בשירותים ובתוכן: השירותים והתכנים באתר ניתנים על בסיס "כמות שהם". טיולים ואתגרים אינם מבטיחים את הפונקציונליות, ההתאמה או התגובות הנגרמות מהשירותים והתכנים באתר. השימוש שלך באתר ובתוכנו נעשה על אחריותך ועל אחריותך בלבד.
הגבלת אחריות: טיולים ואתגרים לא יישא באחריות לתכנים המתפרסמים באתר, לרבות דיוקם, מהימנותם והשפעתם על מחשבי המשתמשים. טיולים ואתגרים לא יהיו אחראים לכל נזק, הפסדים, הוצאות או אי נוחות שייגרמו במישרין או בעקיפין מהשימוש בתכנים באתר.
ייעוץ מקצועי: התוכן באתר, לרבות תוכן שנוצר על ידי משתמשים, אינו ייעוץ מקצועי. טיולים ואתגרים אינה אחראית לפעולות או לתוצאות המבוססות על תוכן זה. אתה האחראי הבלעדי למעשיך ולהשלכותיהם.
קישורים חיצוניים: האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים מטעמי נוחות. טיולים ואתגרים אינה אחראית לתוכן, לדיוק, לחוקיות או לשלמות של אתרים חיצוניים אלה. הגישה והשימוש שלך באתרים אלה הם באחריותך בלבד.
נזקים עקיפים: טיולים ואתגרים לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף או ישיר שייגרם כתוצאה משימוש במידע או בתכנים מאתרים חיצוניים או בתכנים של צד שלישי באתר.
על ידי גישה ושימוש באתר טיולים ואתגרים, אתה מאשר ומסכים לתנאים ולהגבלות אלה.
 • בהירשמך לטיול הנני מצהיר בזאת , כי בריאותך תקינה ואין לך כל מניעה לעסוק בכל פעילות גופנית של קבוצת טיולים ואתגרים.
 • בהירשמך לטיול ידוע לך אופיו ומהלכו של הטיול וכי בריאותך מאפשרת לטייל בטיולים האתגריים של החברה.

ביטולים :טיולים בארץ

1. ביטול שיעשה עד שבעה ימי עסקים מיום הטיול יוחזר הכסף במלואו
2. ביטול שיעשה 4 ימי עסקים מיום הטיול יוחזר  50% מערך העסקה
3. ביטול משלושה ימי עסקים ומטה לא יוחזר כל תשלום

ביטולים לסופי שבוע בארץ 

 • כל ביטול אשר יתבצע בארץ  יישא בקיזוז של 250 ש"ח  דמי ניהול  מסך התשלום הכולל
 • משבע ימי עסקים ומטה לא יהיה החזר כספי

* במקרים והביטול נובע מפגעי טבע , תאונת דרכים,פציעה,מחלה המלווה באישור רופא . יוחזר מלוא הכסף (פרט לנסיעות טיסות לחו"ל)
* בעסקאות לטיולים בחוץ לארץ יהיה תקנון נפרד .
* טיולים ואתגרים תנהג בגמישות כספית מול כל גורם ולקוח ותנהג ביושרה .

 • חברת טיולים ואתגרים רשאית לבטל,לשנות,לקצר,להאריך כל טיול  על פי שיקולי הנהלת החברה

ביטולים לנסיעות טיסות  לחו"ל פרט לירדן

 1. ביטול שיעשה עד 60 ימי עסקים מיום הטיול יוחזר הכסף במלואו
 2. ביטול שיעשה מיום העסקים ה 45 ומטה הנוסע ישלם את מלוא כרטיס הטיסה (כפוף לנוהלי חברות התעופה המשתנות מחברה לחברה )
 3. משלושים ימי עסקים  ומטה לא יושב הכסף לא לכרטיסי הטיסה ולא לשרותי קרקע
 4. ברכישת כרטיסי טיסה  בכל זמן יהיה דמי ביטול בסך 1000  ש"ח , כל זאת לא מבטל את סעיפים  1,2,3
 5. ביטולי כרטיסי טיסה יהיו כפופים לתקנון חברותץ התעופה מהם נרכשו כרטיסי הטיסה

ביטול נסיעות לירדן 

 

 • מ 30 יום עסקים עד 14 ימי עסקים יושב 50%
 • מ 14 ימי עסקים ומטה לא יושב הכסף
 • בכל  זמן ובכל מקרה ינכו 250 ש"ח דמי מנהלות

שינוי מסלול:

1. בכל זמן נתון ביום הטיול ועל פי החלטת הגורמים המוסמכים ניתן יהיה לשנות ,לבטל, לקצר,להאריך את תוואי המסלול.

2. על פי האמור לעיל יהיה ידוע כי השינויים באופי ותוואי המסלול יהיו כפופים למדריך ולמארגן הטיול .

3. בגין המורכבות בטיולים לנחלי ירדן ייתכנו שינויים במסלולים. כל שינוי  יובא לידיעת המטיילים ואנו נמצא חלןפה מתיאמה 

בטיחות

 1. כל מטייל הנרשם לטיול בין אם זה  טיול משפחות ובין זה  זה  טיול אתגרי  מבין ויודע  שעליו  להצטייד ב:

1.1 לבוש  מתאים ונוח  לטיולים

1.2 כיסוי ראש

1.3 מינימום 3  ליטר  מים

1.4 נעלי  הליכה לטיולי  אתגר  (לא ספורט)

הליכה בסימון שבילים מוכרז

 • בהירשמך לטיול ידוע  לך כי הנך מחויב ללכת בתוואי הדרך המסומנים בלבד , כל  סטייה מהשביל  המסומן היא  על  אחריותך  הבלעדית והיה  ותפצע לא תהייה  לך כל  עילה לתביעה .
 • בהירשמך לטיול ידוע לך כי חל איסור חמור לעקוף את מוביל הטיול
 • בהירשמך לטיול ידוע לך כי חל איסור מוחלט להישאר  מאחור המאסף
 • בהירשמך לטיול ידוע לך כי בעת צאתך מהמסלול הינכם חייבים להניח את התרמיל באמצע השביל במקום בו המאסף יוכל לראותו
 • כל סטייה מכללים אלו לא תהייה אחריות שילוחית בגין כל פציעה עוגמת נפש

ביטוחים

 • בכל טיול מחוץ לארץ חובה על המטיילים לעשות ביטוח לטיולי אתגר – חילוץ והצלה
 • למען הסר ספק חברת טיולים ואתגרים לא תהייה אחראית לכל נזק שייגרם למטייל בעת שהותו בחו"ל

תמונות , צילומים בטיול

 • טיולים ואתגרים רשאית לפרסם תמונות אשר צולמו בעת הטיולים שהוציאה , ולצלמים לא תהיינה תביעת זכויות יוצרים

מבצעים והטבות  

 • מעת לעת תצא חברת טיולים ואתגרים בהטבות למטיילים לפרקי זמן קצובים. חברת טיולים ואתגרים תחליט מתי וכמה  זמן יהיו שיעורי ההטבות.
 • מבצע טיולים חד יומיים במחיר 117 ש"ח חלים על טיולים שאינם ברי סיכון גבוה . הנהלת החברה רשאית בכל זמן להעלות את מחירי הטיולים למחירים שהיא רואה לנכון


x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.

צלצלו עכשיו